ПАМ’ЯТКИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПО РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

 1. Учитель не повинен розхвалювати обдарованого учня за індивідуальні успіхи, краще заохотити його до спільних занять з іншими дітьми.
 1. Вчителеві не слід надмірно вдаватися до навчання з елементами змагання. Обдарована дитина частіше буде переможцем, що може викликати неприязне ставлення інших дітей.
 1. Не можна підкреслювати винятковість обдарованої дитини чи, навпаки, зловмисно її принижувати, застосовувати сарказм.
 1. Вчителеві слід пам’ятати, що обдаровані діти зазвичай негативно ставляться до суворо регламентованих повторюваних занять.
 1. Методи, що сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми:
 •  до прагнення учнів працювати самостійно;
 •  дитині свободи вибору щодо галузі застосування своїх здібностей;
 •  застосування навчальної програми;
 •  учнів до роботи над власними проектами;
 •  тиску на дітей, створення атмосфери розкріпаченості;
 •  результатів діяльності у певній галузі для стимулювання бажання випробувати себе в цій чи іншій галузях;
 •  ролі індивідуальних відмінностей;
 •  допомоги і підтримки дітям, які мають власний погляд і в наслідок цього відчувають тиск з боку інших.

Поради щодо покращення психологічного клімату в класі

Організація загальних колективних справ, спільних переживань: Колективні привітання з днем народження учнів;Вираження щирого співчуття від імені класу в дні сумних подій, хвороби, невдач;Спільні поїздки-екскурсії пам’ятними місцями, походи;Спільне відвідування концертів, вистав;Спільне проведення святкових днів.

Уміння вчителя формувати гуманні взаємини з учнями:  Сигнал вашої доброзичливості – добра усмішка, привітність. Ви не маєте наголошувати на різниці в соціальному статусі, віці між собою й учнем, висловлюйте свої розуміння доброзичливо, у формі поради. Вмійте уважно і зацікавлено слухати учнів;Враховуйте індивідуальні особливості школяра (запальність, мовчазність, вразливість, замкнутість), його стан у цей момент, його ставлення до вас;Умійте вислухати людину, особливо в хвилини напруженого нервового стану, що виник в результаті певних неприємностей, непорозумінь. Зберігайте “секрети”, довірча бесіда потребує обережності, делікатності;Шанобливо ставтеся до думки інших людей (ви можете помилитися). Намагайтеся переконувати, не поспішайте використовувати адміністративні права;Намагайтеся відгукнутися про учня добрим словом, якщо він цього заслуговує. Схвалення діє сильніше, ніж осуд. Враховуйте, що схвалювання тих самих людей, протиставлення їхніх успіхів вадам інших сприяє поганому ставленню до них усього класу;

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ (з досвіду роботи)

Одним із основних завдань системи національної освіти є формування та розвиток творчо активної, всебічно розвинутої особистості. Сучасний стан суспільства характеризується помітним підвищенням уваги до внутрішнього світу та унікальних можливостей окремо взятої особистості.

«Від творчого вчителя – до творчого учня» - така цільова установка навчально-виховної діяльності у Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4. На розв»язання цього питання нас націлює низка нормативних документів, що регламентують роботу з обдарованими учнями.

Чого нам вдалося досягнути у цьому напрямку? Детальніше проілюструю напрацьований досвід.

Перший практичний крок - це вдосконалення професійної компетентності педагогів, забезпечення їх готовності до освоєння нововведень, до власне інноваційної діяльності, формування інноваційної культури. Цей аспект діяльності має діагностичну основу. За результатами досліджень складаються діагностичні карти та формується резервний банк інноваційної діяльності педагога.

Виходячи з аксіоми, що управління – це наука, діяльність і мистецтво, велика увага в роботі приділяється підвищенню професійного рівня педагогічних працівників на основі науково-методичного супроводу, спрямованого на розвиток управлінських знань, умінь і навичок, формування організаційної культури та стратегічного мислення педагогів.

Основними напрямками інноваційної діяльності у системі підготовки педагога до роботи з обдарованими учнями у Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 є: кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;залучення педагогів школи до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Організаційно-методична робота дирекції школи щодо створення інноваційного освітнього середовища у навчальному закладі є актуальною проблемою, на вирішення якої спрямована насамперед методична робота із вчителями-предметниками, класними керівниками, спеціалістами психологічної служби, активом шкільного органу учнівського самоврядування.

Сьогодення вимагає озброїти педагогів не тільки теоретичними знаннями, а й залучити їх до активної співпраці, мотивувати до самовдосконалення та творчого пошуку.

Тому головні завдання такої діяльності є: організація сучасної освітньо-виховної системи школи як основи формування компетентного учня, удосконалення професійної компетентності педагогів щодо проектування його професійного розвитку; моделювання навчально-виховного процесу та впровадження інновацій.

Особливої уваги потребує питання модернізації змісту, форм і засобів методичної роботи з педагогами, котрі мають володіти сьогодні наступними інтеграційними категоріями: інноваційна навчально-виховна діяльність;педагогічна майстерність;комунікативне мистецтво;володіння новими освітніми технологіями.

Уся система роботи підпорядкована реалізації науково – методичної проблемної теми школи “ Удосконалення професійної мобільності педагогів та розвиток творчої особистості учнів шляхом використання засобів креативної освіти та інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі” (І етап “Теоретичне дослідження наукової проблеми “). Основними заходами у цьому аспекті діяльності є визначення самоосвітніх тем педагогів, засідання методичних структур, проведення методичних тижнів, проведення психолого-педагогічних семінарів, випуск методичних посібників тощо.

Система підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми у Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 передбачає наступні аспекти діяльності та механізми їх реалізації:

Аспект діяльності

Механізм реалізації

Формування колективу вчителів для роботи з обдарованими учнями.

 1. Участь у роботі творчих груп, семінарів-практикумів, тренінгів.
 2. Курси підвищення кваліфікації.
 3. Самоосвіта.
 4. Створення та поповнення банку інноваційної діяльності педагогів.
 5. Моніторинг навчальної діяльності вчителів.
 6. Вивчення та узагальнення досвіду.

Максимальне розкриття обдарованості та самореалізація учня. Розвиток продуктивної співпраці у системі «вчитель-учень»

 1. Участь у предметних тижнях, предметних олімпіадах, МАН, тематичних конкурсах, турнірах.
 2. Діяльність шкільного наукового товариства.
 3. Співпраця з ВНЗ.
 4. Реалізація моделі креативної інноваційної особистості.

Науково-дослідницька діяльність вчителя.

 1. Участь у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості.
 2. Видавнича діяльність.
 3. Створення та накопичення картотеки досвіду.
 4. Розробка авторських програм, посібників, підручників.

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учасників навчально-виховного процесу.

 1. Загальношкільне свято «Творче обдарування»
 2. Вручення науково-педагогічної премії педагогу.
 3. Нагородна тека.
 4. Галерея слави випускників.
 5. Проект «Обличчя нової України».

 

 

 

 

 

Системному процесу з підготовки вчителя до роботи з обдарованим учнями передують управлінські інновації, а саме: зовнішні, внутрішні.

Учитель інноваційної орієнтації – особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога.

Можна виділити п’ять категорій вчителів за ставленням до нововведень:

 1. Новатори – вчителі, які завжди першими сприймають все нове, сміливо його впроваджують і поширюють.
 2. Вчителі, які першими здійснюють практичну (експериментальну) перевірку цінностей інновацій.
 3. Помірковані, які дотримуються правил золотої середини і не сприймають нового до того часу, поки його не впровадять більшість колег.
 4. Вчителі, які більше сумніваються, ніж вірять в нове. Вони більше орієнтовані на старі технології, ніж на нові, а сприймають нове лише при загальній позитивній думці.
 5. Вчителі, у яких дуже сильний зв’язок з традиційним, старим підходом до навчання і виховання, вони консервативні, категорично відкидають усе нове.

Основні труднощі, які пов’язані із засвоєнням педагогічних нововведень: відсутність механізму реалізації педагогічної інновації в конкретному навчальному закладі;недостатня кількість необхідного навчально-методичного забезпечення;низька поінформованість вчителів з проблем організації і проведення інноваційної діяльності;відсутність сертифікованих критеріїв оцінки якості та ефективності даної роботи;велике навантаження педагогів навчальною та іншими видами діяльності, обмеженість ресурсів та ін.

У контексті реалізації науково-методичної проблемної теми району та школи триває робота над вирішенням актуальних завдань: створення та розвитку власної концепції розвитку, оптимального поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи, випробування інноваційних технологій на практиці з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Є конкретні напрацювання педагогічного колективу у цьому напрямку: це професійний ріст, методична майстерність, наукова діяльність вчителя, учня, розвиток системи стимулювання та підтримки творчої активності учасників навчально-виховного процесу.

Педагогом мають обов’язково бути враховані наступні принципи функціонування навчально-виховної системи школи (класу): особистісного підходу;соціальної адекватності (захищеності дитини);врахування вікових особливостей;співтворчості;успішності;довіри і підтримки;соціальної активності;мотивації;взаємодії особи і учнівського колективу;розвивального навчання та виховання;цілісності навчально-виховного процесу тощо.

Оновлення системи освіти значною мірою пов'язане із розробленням та впровадженням у педагогічну практику інноваційних педагогічних технологій - технологій розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів. Розроблена модель роботи з обдарованими учнями включає блокову систему, а саме освітній, науково-дослідницький, супроводу та підтримки, моніторингу та співробітництва.

Сьогодні можна чітко стверджувати, що Костопільська загальноосвітня школа №4 перебуває на стадії інтенсивного розвитку, моделювання та пошуку оптимальних шляхів методичного забезпечення та ефективного впровадження педагогічних інновацій, спрямованих на реалізацію принципу «Від творчого учителя – до творчого учня».

У Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 психологічною службою розроблена технологія психолого-педагогічного супроводу обдарованих та здібних дітей, яка спрямована на:  виявлення обдарованих та здібних дітей;  створення умов для реалізації індивідуальних творчих здібностей дітей; створення сприятливих умов для розкриття та розвитку потенційних внутрішніх резервів дитини;  формування педагогічного колективу готового працювати з обдарованими дітьми; моральне й матеріальне стимулювання саморозвитку учнів і вчителів.

Технологія психологічного супроводу передбачає такі напрями роботи:  інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток особистості дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, стану здоров’я, потреб суспільства; оптимальну реалізацію цілісного розвивального впливу навчання, виховання та освіти на особистість учня; мобілізація психічних ресурсів особистості, спрямована на інтенсивний саморозвиток, що водночас забезпечує повну самореалізацію, і творчу налаштованість.

Метою психологічного супроводу є максимальний розвиток особистості дитини з високим рівнем здібностей в одній чи декількох сферах з урахуванням її індивідуальних особливостей.

Головними цілями здійснення психологічного супроводу обдарованої дитини є: забезпечення умови для самореалізації особистості, використовуючи сучасні технології навчання та виховання; спрямування роботи з батьками на виявлення та розвиток здібностей їхньої дитини; скоординування роботи фахівців щодо надання кожному учневі індивідуальних рекомендації, створення карт просування здібних дітей.

Технологію супроводу обдарованих та здібних дітей використовуємо за умови взаємодії, взаєморозуміння, узгодженої діяльності всіх учасників навчально - виховного процесу.

Цей процес має планомірний та системний характер і здійснюється в три етапи: діагностичний: виявлення дітей, які мають здібності до певних видів діяльності; відрізняються нестандартністю мислення та творчим підходом до вирішення проблем; вивчається рівень уваги, уяви, пам’яті, мислення; формуючий: створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку обдарованих дітей;мотиваційно-стимулюючий: стимулювання учнів до саморозвитку та самовдосконалення.

Під час супроводу обдарованих дітей також не менш важливим є:  консультування;  вироблення рекомендацій;  профорієнтаційна робота; розвиток сприятливих міжособистісних стосунків у колективі.

Перший практичний крок у здійсненні психологічного супроводу – це пошук обдарованих дітей. Цей аспект діяльності має діагностичну основу. Завдяки психологічному інструментарію визначаються рівень інтелектуального розвитку, загальної академічної успішності, коефіцієнт самореалізації дитини. За результатами дослідження складаються діагностичні картки та формується банк із врахуванням типу обдарованості. Розробляються рекомендацій зі створення сприятливих умов навчання та виховання.

Проводиться консультування. Здійснюється профорієнтаційна та просвітницька робота. Розробляються та реалізуються програми розвитку учня. Проведення корекційних та тренінгових занять з обдарованими дітьми навчального закладу.

Паралельно здійснюється моніторинг зайнятості учнів, що дозволяє простежити результативність позакласної та позашкільної діяльності дітей, і як наслідок поповнити потенційний банк «Обдарованість», у якому на даний час налічується 69 учнів школи.

У кожної обдарованої дитини є психолого-педагогічна картка куди заносяться усі дані про дитину. Також обдаровані діти мають своє портфоліо де накопичують результати своїх досягнень. Портфоліо обдарованих учнів систематизоване за напрямками де кожному напрямку відповідає певний колір папки (портфоліо).

Узагальнення педагогічного досвіду роботи з розвитку обдарованості показало, що виділені компоненти пов’язані між собою, взаємозумовлені та становлять єдиний комплекс, системоутворюючим фактором якого є діяльність учителя. Саме тому в школі велика увага приділяється удосконаленню педагогічної майстерності та розвитку творчості не лише дитини, а й кожного педагога, який так чи інакше спілкується з обдарованою дитиною, адже ще В.Сухомлинський підкреслював, що лише творчий учитель здатен запалити в учнях жагу до знань.

На базі школи діє проект «Обличчя нової України» де висвітлюються світлини про учнів які мають високі досягнення в олімпіадах, різноманітних конкурсах, учасникі МАН У