Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності у Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4

У Костопільській загальноосвітній школі навчається 520 учнів та працює 72 працівники. Площа навчального закладу складає 2334,54 м²: головний корпус – 1921,44², бібліотечний корпус – 129,9м², корпус майстерні – 283,2 м².  Із зменшенням учнів у 2016-2017 навчальному році кількість наявних площ, м² на одного учня становить 4,6 м² (4,8 м² у попередньому 2015-2016 навчальному році.

Відповідно до встановлених вимог в школі  розроблена єдина Система управління охороною праці.

Відповідно до Типового положення про громадського iнспектора з охорони працi зі змінами, внесеними постановою Президії ФПУ від 05 листопада 2004 року № П-10-4 та з метою захисту прав та iнтересiв членiв профспiлки в сферi охорони працi, визначених законодавством, сприяння створенню для кожного працiвника здорових i безпечних умов працi вiдповiдно до встановлених нормативів по Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  наказом від 01 вересня 2015 року №217 «Про призначення громадського інспектора з охорони праці», призначено громадського інспектора з охорони праці   Саврук Олену Василівну, вчителя математики, члена ПК.

Відповідно до Типового положення про службу охорони праці затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України від 15 листопада 2004  № 255 із змінами, внесеними Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 02 жовтня 2007 року № 236 по Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  наказом від 01 вересня 2015 року № 218 «Про створення служби з охорони праці» створена Служба охорони праці у відповідності.

Відповідно до Типового положення про комісію з питань охорони праці затвердженого Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 березня 2007 року  № 55 та з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища по Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  наказом від 01 вересня 2016 року № 168 « Про створення комісії з питань охорони праці»  створено комісію з питань охорони праці.

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року №563 та з метою створення безпечних умов навчально-виховного процесу по Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  наказом від 25 серпня 2016 року № 164 «Про    організацію   роботи   з  охорони   праці   і  призначення відповідальних  у  2016-2017 н. р.» призначено відповідального за організацію роботи з питань охорони праці Кучик Аліну Олегівну, заступника директора з навчально-виховної роботи та визна­чено функціональні обов'язки; відповідальних за стан охорони праці в навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортивному залі, коридорах, господарських приміщеннях, медичному кабінеті, їдальні, бібліотеці, подвір’ї школи; класних керівників 1-11 класів призначено відповідальними за охорону праці та безпеку життєдіяльності учнів класу за якими вони призначені; затверджено: План заходів з охорони праці в навчальному закладі на 2016-2017 навчальний рік, План заходів із профілактики побутового травматизму серед педагогічного та учнівського колективів навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік, План заходів щодо запобігання аваріям, пожежам і нещасним випадкам виробничого характеру в навчальному закладі на 2016-2017 навчальний рік, План евакуації учнів і працівників у разі виникнення пожежі в навчальному закладі на 2016-2017 навчальний рік, План заходів щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму на 2016-2017 навчальний рік,  План заходів із підготовки енергетичного та теплового господарства.  Наказом від 20 серпня 2016 року № 163 «Про створення постійно діючої технічно комісії з обстеження приміщень і споруд» створено постійно діючу технічну комісію з обстеження приміщень і споруд навчального закладу.

 

Система роботи Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 з охорони праці та профілактики дитячого травматизму:

І. Планування :

 1. План роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 2. Заходи щодо попередження невиробничого травматизму;
 3. План заходів по забезпеченню безпечних та нешкідливих умов праці та навчання;
 4. Комплексні заходи щодо попередження випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті;
 5. Накази
 6. План – сітки на проведення Тижнів безпеки дитини;
 7. План проведення бесід окремо для молодшої та старшої ланки;
 8. Посадові інструкції, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності, заходи, положення та інше.

 

ІІ. Навчання :

 1. Навчання працівників 1 раз в 3 роки (пакет документів);
 2. Інструктажі з охорони праці 1 раз в 6 міс., підвищеної небезпеки 1 раз в 3 місяці (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий);
 3. Інструктажі з безпеки життєдіяльності дитини: вступний (1 вересня класні керівники), первинний (кабінети з підвищеною небезпекою);
 4. Інструктажі з безпеки життєдіяльності (цільовий);
 5. Інструктажі з охорони праці на уроках фізкультури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики;
 6. Бесіди з попередження дитячого травматизму;
 7. Наради, семінари, виробничі наради засідання методичних об’єднань.

ІІІ. Контроль здійснює: директор школи - заступники з навчально - виховної роботи – громадський інспектор з охорони праці – голова профспілки):

 1. Оперативний адміністративно-громадський контроль І-ІІІ ступенів;
 2. Проведення Тижнів охорони праці та Тижнів безпеки життєдіяльності;
 3. Підготовка до нового навчального року;
 4. Хід виконання наказів відділу освіти та по закладу;
 5. Електробезпека, пожежна безпека, виробнича санітарія ;
 6. Робота харчоблоку, навчально – виробничих приміщень ;
 7. Аналіз виявлених недоліків, заходи щодо усунення;
 8. Відвідування уроків Основ здоров’я та факультативів «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», бесід з попередження випадків травматизму, виховних заходів під час проведення Тижнів безпеки життєдіяльності (директор, заступники).

ІV. Аналіз та висновки :

 1. Розглядання питань з охорони праці на нарадах при директору, на педрадах, методичних об’єднаннях класних керівників та вчителів кабінетів підвищеної небезпеки;
 2. Підсумкові накази (вжиття управлінських рішень);
 3. Для реалізації всіх поставлених завдань проводиться систематична цілеспрямована робота як дирекції так і всіх структурних підрозділів.

Технологія діяльності  полягає в створенні безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного – це добре продумана, творча, дієва і результативна робота, один із найважливіших аспектів управління, спрямований на: бездоганне виконання посадових обов`язків працівниками і правил для учнів учнями школи, ознайомлення з принципами і способами захисту від небезпечних ситуацій у повсякденному житті та надзвичайних умовах, знання про юридичну відповідальність за порушення правопорядку; навчання передбачення результатів своєї небезпечної поведінки на всіх етапах реального життя і праці; профілактику шкідливих звичок, своєчасне прийняття рішень щодо запобігання їм; формування розуміння критеріїв цінування здоров`я і життя як найважливішого, що є у людини.

                        Директор школи                                   С.Кириша

Про проведення огляду стану

умов і охорони праці у

навчальному закладі

 

Керуючись Конституцією України, на виконання законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про правові засади цивільного захисту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодексом законів про працю, з метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання та виховання, профілактики травматизму учасників навчально - виховного процесу у школі в 2017 році,  було чітко налагоджено роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Одна з головних вимог щодо ефективності діяльності закладу – це дотримання встановлених правил і норм з охорони праці. Забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників здійснюється на основі Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.20101 №563.

На початку 2017-2018 навчального року було видано ряд організаційних наказів з питань охорони праці, оформлено необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки.

Відповідно до наказів по Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів від 10 серпня 2017 року №168 «Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд», від 10 серпня 2017 року №169 ««Про проведення огляду навчальних кабінетів, шкільних майстерень, спортивної зали»  створено комісію з перевірки го­товності навчального закладу до нового навчального року та проведено огляд шкільних приміщень.

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року №563 та з метою створення безпечних умов навчально-виховного процесу по Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  наказом від 10 серпня 2017 року № 167 «Про    організацію   роботи   з  охорони   праці   і  призначення відповідальних  у  2017-2018 н. р.» призначено відповідального за організацію роботи з питань охорони праці Кучик Аліну Олегівну, заступника директора з навчально-виховної роботи та визна­чено функціональні обов'язки; відповідальних за стан охорони праці в навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортивному залі, коридорах, господарських приміщеннях, медичному кабінеті, їдальні, бібліотеці, подвір’ї школи; класних керівників 1-11 класів призначено відповідальними за охорону праці та безпеку життєдіяльності учнів класу за якими вони призначені; затверджено: План заходів з охорони праці в навчальному закладі на 2017-2018 навчальний рік, План заходів із профілактики побутового травматизму серед педагогічного та учнівського колективів навчального закладу на 2017-2018 навчальний рік, План заходів щодо запобігання аваріям, пожежам і нещасним випадкам виробничого характеру в навчальному закладі на 2017-2018 навчальний рік, План евакуації учнів і працівників у разі виникнення пожежі в навчальному закладі на 2017-2018 навчальний рік, План заходів щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму на 2017-2018 навчальний рік,  План заходів із підготовки енергетичного та теплового господарства. 

Інструкції з охорони праці й безпеки життєдіяльності поновлено та затверджено наказами по Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  від 08 грудня 2017 року №367, від 15 січня 2018 року №07. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці від 29.01.1998 р. №9 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за №226/2666, (зі змінами наказ від 30.03.2017 №526).

З 25.09.2016 року по 07.10.2016 року відповідно до наказу по Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 від 01 вересня 2015 року №219 «Про організацію спеціального навчанняі перевірку знань з питань охорони праці працівників Костопільської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №4 » проведено спеціальне навчання та перевірка знань працівників школи через індивідуальну форму та групові консультації (Потокол №11 від 07.10.2016р.).

У посадових інструкціях працівників, затверджених наказом Костопільської загальноосвітньої школи №3 від 03 січня 2017 року, «Про затвердження посадових інструкцій» наявний блок питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У закладі укладений колективний договір, що містить розділ охорони праці, безпеки життєдіяльності.      Щорічно відповідально організовується робота з підготовки навчального закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період, про що свідчать відповідні акти.

Організовано проведення та реєстрацію інструктажів: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового та інструктажу на робочому місці і наявні підписи працівників школи у відповідних журналах, які завірені підписом директора і печаткою. Усі учні 1 - 11класів школи пройшли необхідні види інструктажів, про що свідчать відповідні записи в журналах із підписом особи, яка інструктувала (класного керівника), та з особистим підписом учнів, яким виповнилось 14 років, та записи бесід з техніки безпеки. Усі класні керівники проводили бесіди з учнями з техніки безпеки, які закріплені відповідними записами у класних журналах після кожної бесіди класними керівниками 1-11 класів.

На виконання річного плану роботи школи на 2016-2017 навчальний рік, наказу Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 від 03 квітня 2017 року №80 «Про організацію та проведення Тижня охорони праці», з метою створення належних і безпечних умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу, усунення або зменшення ризиків для життя та здоров’я людей, поліпшення організації профілактики нещасних випадків і підвищення культури безпеки праці працюючих у школі з 24 по 28 квітня 2017 року було проведено Тиждень охорони праці. В ході Тижня охорони праці було проведено ряд заходів відповідно до розробленого плану а саме: виставка  нормативно-правових актів з питань охорони праці та ознайомлення з ними, огляд-конкурс на кращий кабінет з питань дотримання вимог безпеки учасників навчально-виховного процесу (наявності та дотримання інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності), бесіди для учнів щодо забезпечення реалізації  Конституційних прав громадян на належні, здорові та безпечні умови праці, рейд-перевірка виконання учнями в майстернях, спортивній залі вимог безпеки життєдіяльності. Двічі на рік проведено «Тиждень безпеки дитини», «Тиждень Увага! Діти на дорозі».

Відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001р. №616, зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки України  від 07.10.2013р. №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» по Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 від  01 вересня 2017 року №18 «Про створення комісії   щодо попередження та розслідування травматизму» затверджено комісію щодо попередження та розслідування травматизму в Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4.

Відповідно до річного плану роботи Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у закладі проведено у період з 20.04. по 24.04.2017 тиждень безпеки життєдіяльності /наказ Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 від 03.04.2017 №91 «Про організацію та проведення тижня безпеки життєдіяльності», від 28.04.2016 №100 «Про підсумки проведення тижня безпеки життєдіяльності»/, з 13.11. по 17.11.2017 року реалізовано Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності /наказ Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 від 13.11.2017 «Про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності  в  Костопільській загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів №4»; 20.11.2017 №289 «Про підсумки проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності  в  Костопільській загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів №4 »/.

У Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 систематично проводяться заходи щодо інформування усіх учасників навчально-виховного процесу про правила поведінки в надзвичайних ситуаціях. Зокрема, проведено роз’яснювальну роботу серед учнів та педагогічних працівників щодо запобігання  нещасних  випадків на  водних об’єктах    у  літній період /наказ школи від 03.04.2017 року №89 «Про  запобігання  нещасних  випадків на  водних об’єктах  у  літній період  2017 року»/,  ознайомлено усіх учасників навчально-виховного процесу із Конституційними правами громадян на належні здорові та безпечні умови праці, надання всебічної підтримки потерпілим під час навчально-виховного процесу /накази Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 від 03.04.2017 року 80 «Про організацію та проведення тижня охорони праці»; від 28.04.2017 року102 «Про підсумки проведення Тижня охорони праці»/, затверджено заходи із поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища /наказ від 18.01.2017 року №21 «Про  затвердження   плану заходів  із поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 на  2017 рік»/.

Створено та оформлено куточок з охорони праці.

Під час вивчення курсу «Основи здоров'я» систематично звертається увага вчителями основ здоров'я на поведінку учнів на вулиці, транспорті, вдома в автономній ситуації. На батьківських зборах проводилася роз’яснювальна робота з профілактики побутового травматизму.

Технологія діяльності з охорони праці полягає в створенні безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного – це добре продумана, творча, дієва і результативна робота, один із найважливіших аспектів управління, спрямований на: бездоганне виконання посадових обов`язків працівниками і правил для учнів учнями школи, ознайомлення з принципами і способами захисту від небезпечних ситуацій у повсякденному житті та надзвичайних умовах, знання про юридичну відповідальність за порушення правопорядку; навчання передбачення результатів своєї небезпечної поведінки на всіх етапах реального життя і праці; профілактику шкідливих звичок, своєчасне прийняття рішень щодо запобігання їм; формування розуміння критеріїв цінування здоров`я і життя як найважливішого, що є у людини.