Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Які ключові компетентності Нової української школи

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/question/325-yak-klyuchov-kompetentnost-novo-ukransko-shkoli

Будь-яке використання матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання.

Які ключові компетентності Нової української школи

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/question/325-yak-klyuchov-kompetentnost-novo-ukransko-shkoli

Будь-яке використання матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання.

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

Реалізуємо Концепцію Нової української школи 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

Порадник для вчителя Нової української школи

http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf

Список  першокласників у 1-А клас

Класний керівник: Савченко Лілія Борисівна

з/п

Призвіще дитини

1

Терещук

2

Муринець

3

Правосуд

4

Левчик

5

 Прилуцька

6

Яскал

7

Сенета

8

Крушевський

9

Коваль

10

Буцин

11

Гнатюк

12

Ковальчук

13

Сосновська

14

Скрипка

15

Салівончик

16

Жданюк

17

Толочик

18

Нестерук

19

Василець

20

Захожа

21

Потапчук

22

Токарчук

23

Ляпчук

24

Власенко

25

Ропунець

26

Повх

27

Кухарчук

28

Синицький

29

Фесюк

30

Бондар

31

Цимбалюк

32

Везденко

 
   

Список  першокласників у 1-Б клас 2018-2019 Н.Р.

Класний керівник: Ніконєнко Мар'яна Павлівна

з/п

Призвіще дитини

1

Миронець

2

Миронець

3

Фесюк

4

Єфімець

5

Музичко

6

Берташ

7

Глушменюк

8

Мельничук

9

Соломко

10

Шибковський

11

Філіпов

12

Телещук

13

Циганчук

14

Мирончук

15

Шишова

16

Букачов

17

Калаур

18

Миронова

19

Романюк

20

Парфенюк

21

Присташ

22

Комар

23

Ярмак

24

Ліпінський

25

Дідич

26

Білошицька

27

Слюсаренко

28

Голиш

29

Ісмаілова

30

Присяжнюк

31

Озарчук