Учителі, лауреати І (районного) туру конкурсу-ярмарку педагогічної творчості - 2019

Прізвище вчителя

Номінація

конкурсу-ярмарку

Назва посібника

Місце в

І (районному)

етапі

Довбак Руслана Олександрівна

Біологія

«Використання асоціативних схем на уроках біології як основа критичного мислення школярів».

ІІ

Миронець Оксана Володимирівна

Основи психології

«Булінг та кібербулінг в учнівському колективі: пердумови їх виникнення».

І

Пастушок Ірина Василівна

Соціальна педагогіка

«Інтернетзалежність: причини, ознаки».

І

Прокопчук Галина Петрівна

Основи здоровя

«Безпека життєдіяльності та охорона праці».

 

І

Киріша Олександр Васильович

Трудове навчання

«Формування технологічного світогляду та креативного мислення школярів у процесі обробки деревини».

І

Надійко Сергій Валерійович

Фізична культура

«Рухливі ігри як один із засобів розвитку фізичних якостей учнів».

 

І

29.03.2019 року відбулася педрада-вернісаж думок

“Психолого-педагогічні, санітарно-гігієнічні та культурологічні аспекти ефективності сучасного уроку, подолання конфліктності в процесі уроку”
 

На педагогічній раді розглядалися питання:

  1. Шляхи модернізації сучасного уроку в контексті реформування сучасної освіти. 2. Методичні вимоги до проведення уроку. 3. Вплив стилю педагогічного спілкування на особистість учня. 4.Санітарно-гігієнічні вимоги до підготовки та проведення уроку. 5.Прийоми гуманної педагогіки на сучасному уроці.

Вчителі мали змогу попрацювати з інноваційними технологіями, переглянути відеосюжет про досвід роботи Пауля Пшенічки, найкращого вчителя фізики та астрономії за версією Global Teacher Prizе Ukraine.

Отож, за допомогою теорії і практики педагоги поглибили свої знання та вміння, прийняли важливі рішення для роботи в інноваційному просторі.

Творчий звіт вчителів у рамках атестації  2018 роки

         Атестаційний період — це надзвичайно важливий етап діяльності школи. Досвід свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості вчителя, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження педагогічного досвіду кращих учителів. Вже за традицією, у нашій школі в перші дні березня проходить творчий звіт, де вчителі, які атестуються, діляться своїм досвідом, навчально-методичними проблемами, над якими працюють. Цей рік став не винятком.

      Творчий звіт – це підсумок методичної майстерності вчителя, демонстрація найкращих професійних умінь, це новий етап на шляху до підняття учительського авторитету серед колег та учнів, змога проявити свої здібності. Це і свято великої, щедрої, доброї вчительської душі, свято творчості. 1 березня ми мали нагоду пишатися вагомими результати своїх колег. Педагоги отримали можливість поділитися досвідом роботи за 5 років, представити власні надбання, побачити цікаві методи проведення уроків, предметних та виховних заходів тощо. Професійність учителів помітно зросла за міжатестаційний період, усі активно використовують ІКТ, створюючи власні презентації, відеоролики, навчаючи учнів працювати  в мультимедійному просторі.

       Щира подяка учасникам творчого звіту за цікаві та методично виважені доробки.

Вчителі англійської – агенти змін

28 лютого   2018 року на базі Костопільської загальноосвітньої шкрли І-ІІІ ступенів №4 проходив районний семінар –практикум вчителів англійської мови. Педагоги школи Фесюк Т. І. та Дрюченко О. Б. Ознайомили  із методами та прийомами роботи, які орієнтують вчителів на реалізацію завдань Нової української школи.

Тетяна Іванівна презентувала фрагмент уроку англійської мови у 6 класі з теми «Покупки». Використала метод реалій, прийоми «групова робота», «кільця цибулини», «гаряча капустина».

Оксана Борисівна провела тренінг з теми «Навички мислення – вимога сучасного життя та стандарт Нової української школи». Вчителі мали змогу ознайомитись з історією виникнення таксономії Блума, дослідити її етапи та попрактикуватись у плануванні уроку спрямованого на розвиток в учнів навичок високого рівня. Це був третій з циклу тренінгів  проведених вчителем нашої школи Оксаною Борисівною. Інші два були запропоновані напередодні вчителям англійської мови шкіл міста.

Такі тренінги проходять у рамках спільної програми Британської Ради в Україні та МОН України «Вчителі англійської – агенти змін», учасником якої є вчитель вищої категорії, «старший-вчитель» Дрюченко О. Б. та має сертифікат тренера.

     Методичний практикум

01 березня 2018 року було  проведено  засідання  методичного обєднання  вчителів  суспільно-гуманітарних дисциплін  з теми «Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя». Метою засідання  є підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів. Педагоги коментували  чинники забезпечення якості навчального процесу,  структурні компоненти формули успіху Нової школи, опрацювали  практичні завдання для вчителів, які допоможуть їм підготувати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії батьків дітей, інших партнерів, оцінити власну практику в контексті освітніх новацій, здійснювати моніторинг розвитку учнів.

      Учителі-словесники впевнені, що практичний матеріал навчально-методичного посібника «Нова українська школа: порадник для вчителя» вони  також можуть успішно використовувати в освітньому процесі, адже він забезпечує надійне підґрунтя для творчих пошуків, набуття власного досвіду в

широкій і різноманітній практиці.

 

Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег.  01,03,2018 року відбулося засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів, на якому педагоги опрацювали навчально-методичний посібник «Нова українська школа». Працюючи в групах, виконали практичні завдання, які допоможуть вчителям створити комфортне освітнє середовище для усіх учасників освітнього процесу.

    Початок березня 2018 року  виявився надзвичайно продуктивним у плані професійного зростання вчителів школи.  Вчитель математики Літвін Володимир Іванович провів  методичний практикум для вчителів математики, фізики, природничих дисциплін із теми "Створення власного блогу". Його метою було формування вмінь рекламувати власні методичні інновації, педагогічні надбання й здобутки. Був  здійснений аналіз функціонування власного блогу як вчителя математики,  можливості його використання  в навчальному процесі, практичне застосування. Володимир Іванович підкреслив, що використання блогу як медіа-освітньої технології служить базою для тренування і розвитку вмінь аналізу, синтезу й оцінки інформації, розвитку критичного й творчого мислення учнів. Такі практичні навички, як виділення головної думки, ідеї, причинно-наслідкового зв’язку, визначення первинної та похідної від неї інформації, цілей й мотивів автора, порівняння, співставлення різних джерел й точок зору на одну проблему, фактів і суб’єктивних думок,  стимулюють аналітичні здібності учнів, поглиблюють і розширюють знання учнів.

 

БЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ

Вчитель, який хоче, щоб його не тільки слухали, але й чули ( тобто розуміли), повинен вести навчання через знайоме його учням середовище, в даному випадку - віртуальне. Блог цю проблему успішно вирішує. Сьогодні освітній блог є робочим інструментом вчителя, що надає унікальну можливість для спілкування та взаємодії всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та їх батьків.

Для вчителя блог – це можливість використовувати засоби мультимедіа в освітньому процесі, створювати матеріали для самостійної роботи учнів, працювати з електронними зошитами, ділитися важливою інформацією з батьками та учнями, проводити оn-line тестування з подальшою швидкою обробкою результатів, організовувати колективну роботу вихованців, узагальнювати і систематизувати власний досвід, брати участь в інтернет-проектах та ін.

Для учнів блог – це зразки виконання творчих завдань, участь у конкурсах, проектах, олімпіадах, додавання заміток, фотографій, творчих робіт, засіб зворотного зв'язку та спілкування з однокласниками з метою обговорення спільних справ, самоосвіта та ін.

 Підвищення методичної майстерності педагогів відбуваються завдяки внутрішкільній системі методичної роботи. В період, коли учні перебувають вдома, вчителі працюють над створенням блогів для дистанційного навчання учнів. Майстер-клас проводив вчитель інформатики Стасюк Д. В.. Вчителі мали змогу розширити і вдосконалити свої вміння працювати з ІКТ.

 

Робота методичних обєднань

      Впродовж січня 2018 року  методичними об’єднаннями вчителів Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 проводився  «Презентаційний меседж «А я роблю  так...». Девізом зустрічі став меседж  про вчителя як рушійну силу педагогічного прогресу, націленого на  активний педагогічний пошук та інтенсифікацію своєї роботи.

       Мета проведення методичного заходу: ознайомлення вчителів із сучасними технологіями, методами та прийомами формування ключових компетентностей Нової української школи, використання нестандартних форм і методів роботи , які повинні зацікавити учнів до вивчення предметів, зробити навчання більш розмаїтим, відкрити нові, нетрадиційні підходи до вивчення навчальних дисциплін.

      Вчителі школи поділилася родзинками свого досвіду з тем: «Використання форм і методів навчання, які активізують діяльність учнів на уроці англійської мови» (учитель англійської мови Фесюк Тетяна Іванівна),  «Формування ключових компетентностей учнів на уроках англійської мови шляхом впровадження інтерактивних технологій» (учитель Назарець Людмила Сергіївна),  «Приклади формування компетентностей учнів на різних етапах уроку» (учитель Левчик Тетяна Андріївна),  «Оволодіння математичними знаннями, необхідними для застосування в повсякденному житті, у вивченні суміжних дисциплін та у продовженні навчання в профільній старшій школі» (учитель математики   Літвін Володимир Іванович), «Прикладна спрямованість навчання математики, як засіб формування ключових компетентностей учнів» (учитель Саврук Олена Василівна), «Навчання школярів прийомам розв’язування текстових арифметичних задач шляхом компетентнісного підходу» (вчитель Кучик Аліна Олегівна), «Сучасний урок як ефективний шлях формування креативної компетентності учнів» (вчитель історії Федорова Лариса Олександрівна) , «Розвиток творчих здібностей учнів у процесі застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з біології» (вчитель Довбак Руслана Олександрівна).

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов

Презентаційний меседж

Засідання методичного об’єднання вчителів  математичних дисциплін.

Презентація досвіду вчителя математики Саврук О.В.

Презентація досвіду вчителя математики Кучик А.О.

Обмін досвідом. Виступ  вчителя математики Левчик Т.А. з теми «Приклади формування компетентностей учнів на різних етапах уроку»

Презентація досвіду вчителя Яскал З.О. на методичному об’єднанні вчителів фізичної культури

Презентація досвіду вчителя  хімії Веденєєва Р.В. на методичному об’єднанні вчителів природничих дисциплін

Під час проведення  презентаційного   меседжу   «А я роблю так…»  педагоги  підвищили свою  фахову майстерність  щодо   формування ключових  компетентностей   на уроках. Активна робота педагогів  у методичних обєднаннях  сприяла їхній підготовці для успішного впровадження свого досвіду. Багато вчителів виробили індивідуальний почерк, прагнуть знаходити оптимальні рішення в побудові та змісті сучасного уроку.

 

Робота вчителя над індивідуальною науково-методичною темою

Важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 посідає його індивідуальна робота над  науково-методичною проблемною темою. Це один із найвизначніших видів самостійної діяльності педагога. В процесі індивідуальної роботи над реалізацією завдань науково-методичної теми  вчитель надзвичайно ретельно аналізує всі джерела науково-методичної інформації, а надто отриманої у процесі курсової перепідготовки, участі у роботі семінарів, у процесі консультацій, шляхом вивчення джерел і читання літератури з теми, осмислення досвіду педагогів-новаторів. Педагог у цьому процесі набуває навичок аналізу своєї педагогічної діяльності, навчається прийомам науково-методичної діяльності, виробляє вміння оформляти і подавати результати індивідуальної роботи над науково-методичною темою. Така діяльність активізує й прискорює процес удосконалення педагогічної майстерності вчителя.

        Учителі, які атестуються в 2017-2018 навчальному році, узагальнили досвід роботи над індивідуальною науково-методичною темою та виступили на засіданнях методичних обєднань.