ПЛАН РАЙОННОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (на базі Костопільської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №4) з теми «Формування інноваційної компетенції педагога в умовах оновленого змісту навчання та виховання»

 

Засідання педагогічної студії з теми «Науково-методичний супровід професійного зростання педагога в умовах реалізації національно-патріотичної спрямованості освіти» (з мультимедійним супроводом)

 

Студія – це місце, де людині треба навчитися спостерігати свій характер, свої внутрішні сили, де їй треба виробити звичку мислити…

Костянтин Станіславський

        Шановні учасники!

Сьогодні ми з вами маємо нагоду попрацювати у педагогічній студії з теми «Науково-методичний супровід професійного зростання педагога в умовах реалізації національно-патріотичної спрямованості освіти».

Насамперед підкреслю, що педагогічна студія – це інноваційний вид професійного навчання, удосконалення й експериментування, що формує особистісні професійні якості педагога. (Слайд 2)

Методика проведення педагогічної студії включає певні структурні компоненти. Детальніше на слайді. (Слайд 3)

І. Пролог.

Студія (від італ. studio –ретельно працюю, займаюся) – творчий колектив, що поєднує у своїй роботі навчальні, експериментальні й виробничі завдання. Педагогічну студію розглядають як творчу форму професійного об’єднання вчителів у системі методичної роботи школи, що пов’язана з підвищенням кваліфікації вчителів, розширенням кругозору завдяки моделюванню педагогічних ситуацій, тренінгам, проведенню ігор, застосуванню на своїх заняттях інноваційних форм навчання.

На етапі прологу оголошується мета і завдання педагогічної студії, власне ви це можете простежити на слайді. (Слайд 4) Окрім того, раціональним на цьому етапі є залучення практичного психолога з метою створення сприятливого мікроклімату для роботи. У нас у цьому сенсі все досить комфортно, тож варто перейти одразу до наступного етапу, а саме «Етюд» (з франц. еtude - вправа).

ІІ. Етюд.

Вправа. Споглядаючи фото школи національного поступу доберіть оптимальні форми та методи здійснення науково-методичного супроводу професійного зростання педагога в умовах реалізації національно-патріотичної спрямованості сучасної освіти.

«Від творчого вчителя – до творчого учня» - така цільова  установка навчально-виховної діяльності у Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4. (Слайд 6) Власне ми вважаємо, що усі без винятку інноваційні форми методичної роботи мають місце бути у педагогічному процесі, оскільки спрямовані насамперед на розвиток творчих можливостей педагогів.

ІІІ. Експлікація.

Зараз пропоную одразу перейти до етапу «Експлікації» (Слайд 7) та вибудувати ланцюжок проблемних питань: яким чином здійснювати науково-методичний супровід професійного зростання вчителя? хто має очолити цю ділянку роботи? чи готові педагогічні працівники до якісно нових форм та методів діяльності? тощо.

(Слайди 8-9 Демонстрація результатів діагностики готовності вчителя до роботи в умовах реалізації національно-патріотичної спрямованості освіти)

Ми виходимо з того, що в навчальному закладі освіти повинна існувати ексклюзивна система методичної роботи, яка базується на діагностиці та моніторингу професійної компетентності вчителів. Виходячи з аксіоми, що управління – це наука, діяльність і мистецтво, велика увага в роботі приділяється підвищенню професійного рівня педагогічних працівників на основі науково-методичного супроводу, спрямованого на розвиток управлінських знань, умінь і навичок, формування  організаційної культури та стратегічного мислення педагогів.

Чого нам вдалося досягнути у цьому напрямку? Детальніше проілюструю напрацьований досвід Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 у ході наступного структурного компоненту педагогічної студії – «Практикум» (Слайд 10)

ІУ. Практикум.

Наш перший практичний крок - це підпорядкування усієї системи роботи до реалізації науково – методичної проблемної теми школи “Удосконалення професійної мобільності педагогів та розвиток творчої особистості учнів шляхом використання засобів креативної освіти та інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі”. (Слайд 11)    

Система науково-методичного супроводу професійного зростання вчителя у Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 передбачає конкретні аспекти діяльності та механізми їх реалізації.

(Слайд 12)

Системному процесу передують управлінські інновації, а саме зовнішні - варіативність моделі навчально-виховної системи школи та внутрішні - модернізація управлінської діяльності (прогнозування, консультування, моніторингова діяльність).        

Управлінські інновації покликані формувати та розвивати учителя інноваційної орієнтації як особистості, що здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і бути найбільш перспективним соціальним типом педагога. (Слайд 13) У цьому контексті педагогічна рада – як орган колегіального управління набуває якісно нових форм, що передбачають співробітництво педагогів-партнерів, колективний пошук шляхів сходження на вершини педагогічної майстерністю.

Слід відмітити найбільш продуктивні інноваційні форми роботи з педагогами (Слайд 14): педагогічні ради з теми "Розвиток творчого потенціалу вчителя в інноваційному просторі сучасної школи", "Акмеологія компетентісного підходу при організації методичної роботи з педагогами", «Розвиток моральних рис особистості через ідеї гуманізму та творчості, поваги й вимогливості до дитини у процесі контролю та оцінювання знань»,  нарада при директорові з тем "Сутність і структура педагогічної  фасилітації вчителя. Реалізації плану районного опорного закладу з теми «Розвиток системи національного виховання в умовах життєдіяльності загальноосвітньої школи» підпорядковані засідання методичного об’єднання класних керівників з теми «Роль класного керівника у формуванні національно свідомого патріота України шляхом використання інноваційних виховних технологій у роботі з учнівським  колективом», «Розвиток системи національно-патріотичного виховання в умовах життєдіяльності загальноосвітньої школи на сучасному етапі реформування системи освіти» тощо.

Щосеместру здійснюється моніторинг результатів навчальної діяльності вчителів, що узагальнюється у вигляді діаграм, які ви можете простежити на слайді. (Слайди 15-16)

Наступним важливим аспектом діяльності є розвиток продуктивної співпраці у системі «вчитель-учень», механізми реалізації якого можна простежити на слайді. (Слайд 17)

На цьому етапі вони обумовлені насамперед допрофільною підготовкою та профільністю старшої школи (математичний, біолого-хімічний та біолого-технологічний профілі), широким спектром варіативної складової (факультативи, курси за вибором) та спрямовані на розвиток якостей креативної інноваційної особистості (Слайд 18) , таких як: життєва компетенція, відкритість новому досвіду, адекватна самооцінка, внутрішня свобода рефлексивність, емоційна стабільність та стресостійкість, позитивне мислення тощо.

Аспект «Науково-дослідницька діяльність вчителя» (Слайд 19) передбачає пошуковий рівен готовності педагогів до інновацій,  тому в педагогічній діяльності вчителя присутні активні спроби втілити у власну діяльність відомі технології та методики навчально-виховної роботи (Слайд 20), прагнення працювати по-новому, спроби експериментування, бажання поділитися досвідом для осмислення педагогічних інновацій.

Таким чином,  наш досвід переконує,  що розвиток професійної майстерності вчителя не можливий без запровадження у навчальному закладі цілісної саморегульованої системи виявлення, підтримки та  стимулювання  творчої роботи вчителів. (Слайд 21)  Безперечно, що мотивація  є надзвичайно важливим аспектом науково-методичного супроводу професійного зростання педагога. Дієвими формами вважаємо загальношкільне свято «Творче обдарування» (Слайд 25), вручення науково-педагогічної премії (Слайди 23-24), проект «Обличчя нової України» тощо.

Інновації у системі діяльності навчального закладу щодо розвитку професійної компетентності педагога напрацьовані в тісній мережевій співпраці з відділом освіти Костопільської районної державної адміністрації, районним методичним кабінетом, Рівненським обласним інститутом підвищенням педагогічної освіти. Усі практичні кроки з досвіду діяльності знайшли своє відображення у моделі «Система безперервної освіти педагога». (Слайд 25)

Отож, підсумуємо, адже завершальним етапом засідання педагогічної студії є рефлексія. 

У етап. Рефлексія.

Розвиток майстерності вчителя набуває особливої ефективності при побудові змісту, форм та методів професійної підготовки на теоретичних і методичних засадах, що забезпечують створення сприятливих умов для застосування інтерактивних та продуктивних технологій методичної роботи в умовах реалізації національно-патріотичної спрямованості освіти.

Сьогодні можна чітко стверджувати, що Костопільська загальноосвітня школа №4 перебуває на стадії інтенсивного розвитку, моделювання та пошуку оптимальних шляхів методичного забезпечення та ефективного впровадження педагогічних інновацій, спрямованих на реалізацію принципу «Від творчого учителя – до творчого учня».